Om ons

Gezinstherapie

De naam ‘Om Ons’ zegt het al; jullie zijn de expert, jullie bepalen waar de vragen liggen. Zie het als een film; het gezin bepaalt het beeld, Om Mij kijkt net als een toeschouwer van een ander perspectief mee en geeft tips en aanwijzingen bij het beeld wat zich afspeelt en waarbij de gezinsleden beter op elkaar ingespeeld kunnen raken. Het is belangrijk dat er ruimte wordt gegeven aan ieders persoonlijke verhaal. In de gesprekken staat een respectvolle benadering centraal, waarbij er ruimte is voor elkaars beleving. 

Om Mij is aangesloten bij de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie).

Gezinstherapie

Tijdens de therapie werken we vooral aan onderling begrip. Begrip en erkenning voor wat een ander denkt, voelt en vindt, werkt namelijk verbindend. Hierin proberen we de eigen mening en visie even los te laten en ons te verplaatsen in de ander. Alle gezinsleden zullen hierin dus ruimte krijgen. We brengen onuitgesproken verlangens en wensen op deze manier naar de oppervlakte. Om Mij gaat er vanuit dat jullie streven naar een betere verstandhouding binnen het gezin. We maken hierbij veel gebruik van AFFT* methodieken.

*AFFT staat voor Attachment Focussed Family Therapy. AFFT werd ontwikkeld door dr. Dan Hughes. Binnen zijn model is P.A.C.E. een belangrijk begrip; Playfullness, Acceptance, Curiosity en Empathy, zijn de kernwaarden waaruit deze behandeling bestaat. Binnen deze therapie draait het echt om het maken van verbinding, uitgaande van het idee dat ouders graag een goede relatie willen met hun kind.

Intensieve Pedagogische ondersteuning

Om Mij biedt hulp aan opvoeders  bij complexe vragen. Dit kan zijn in de thuissituatie of bij specialistische opvoeders zoals in gezinshuizen. Er kan gebruik gemaakt worden van Video Interactie Begeleiding. Hierbij bekijken we samen de beelden om op die manier inzicht te krijgen in het eigen handelen van de opvoeder en welke acties en reacties er ontstaan.

In sommige gevallen is er sprake van een specifieke vraag, zoals “Hoe ga ik om met de hechtingsstoornis van mijn kind? Of; “Op welke manier kan ik de ontwikkeling van mijn kind stimuleren, nu er sprake lijkt van een achterstand?” Hierin bieden wij psycho- educatie, welke doelgericht naar je kind wordt toegeschreven.

De pedagogische ondersteuning die wij bieden is intensief en daarom kortdurend. Het doel is om in korte tijd verandering teweeg te brengen, zodat het gezin weer samen verder kan met een goed gevulde ’gereedschapskist’ om te kunnen omgaan met de eerdere problemen. Ook binnen de opvoedondersteuning is er veel aandacht voor de onderlinge relaties.

Seksuele voorlichting en behandeling;

Hoewel de jeugdhulpverlening op vele vlakken ver ontwikkeld is, lijkt de hulp aan kinderen op seksueel gebied nog veel handelingsverlegenheid op te roepen. Kinderen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik, worden vaak doorverwezen naar speltherapie of een psycholoog. Om Mij betwijfelt de effectiviteit hiervan. Dit omdat niet alleen ouders, maar het hele gezin belast wordt met de gebeurtenis. Alle gezinsleden zullen op hun eigen manier omgaan met het verdriet wat hun kind/ broertje of zusje, is overkomen.

Met die reden biedt Om Mij expliciet systeemgerichte begeleiding en behandeling bij ervaringen met seksueel misbruik. Omdat een kind de vertrouwde omgeving nodig heeft en nog méér nadat het vertrouwen in volwassenen (ernstig) is beschadigd. Bij wie voelt het kind zich op z’n gemak? En weet die persoon hoe hij/zij deze belangrijke rol kan vervullen, hoewel er ook eigen emoties meespelen?

Een complexe vraag, die om maatwerk vraagt, in samenspraak met een professional maar met het kind in kwestie als uitgangspunt. Dit is waar Om Mij het kind én het gezin ondersteunt.

Om Mij maakt hierbij gebruik van zowel bestaande als zelf ontwikkelde methodieken. Priscilla de Vreugd is als lid geregistreerd bij de NVVS (Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor seksuologie).

Echtscheiding

Niet zelden is er bij een van de ouders ontevredenheid over de omgang tussen (de andere) ouder en kind. Om Mij biedt dan de mogelijkheid om mee te kijken naar de omgang en wat er gebeurt. Doel is dan om de gescheiden ouders weer op eenzelfde lijn te krijgen. Vaak wordt er na een scheiding moeizamer gecommuniceerd. Ook zijn er daarnaast veel andere zaken waaraan je moet denken. Tot slot heb je beiden een nieuwe rol te vervullen als alleenstaande ouder of in samenspraak met een nieuwe partner. Kinderen reageren vanzelfsprekend gevoelig op al deze veranderingen en daarom is het belangrijk dat er aandacht voor hen is. Door de situatie te observeren en uit te vragen, vormen we een beeld en bieden we advies over hoe het kind zich zo prettig mogelijk kan voelen in de nieuwe situatie.

OM ELKAAR

Aanvullende diensten

OKIV-R De ouder kind interactie vragenlijst wordt door zowel de ouder(s) als het kind ingevuld en door Om Mij geanalyseerd. Hierin wordt duidelijk hoe de opvoeder en het kind de relatie met elkaar ervaren. Ook komen er zo gerichte aandachtspunten naar voren waardoor de behandeling goed kan aansluiten.

ESSEON- R is een diagnostisch instrument die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt. Dit is belangrijk omdat de benadering op sociaal- emotioneel niveau bepalend is voor de benadering binnen de behandeling. Soms komt het voor dat er veel misverstanden en problemen in de  relatie ontstaan omdat het kind op dit gebied onderontwikkeld is bijvoorbeeld. In sommige gevallen heeft deze ontwikkeling veel meer aandacht nodig en kunnen we aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek specifiek gericht aan het werk.